Нищо на Земята не съществува, преди да бъде помислено или помечтано за него?
Това е голямата сила на всички човешки същества.

Лиз Бурбо

ТВОРЦИ

ОБИЧ :)