Когато се ядосам на някого,
си давам сметка за страховете, които са предизвикали този гняв. След това споделям на въпросния човек как се чувствам и от какво се страхувам.

Ако не мога да го сторя, знам, че това не е краят и че един ден егото ми няма да бъде достатъчно силно, за да ме убеждава как винаги трябва да съм перфектен.
Приемам неспособността си да направя нещо в момента със съчувствие към себе си.

Лечение на петте рани на душата КАРТИТЕ
Лечение на Петте рани на душата СТАТИЯ Лиз Бурбо

ГНЯВ
Отбелязана с:        

ОБИЧ :)