Тревогите са излишни. Ако проблемът може да се реши, няма нужда да се тревожиш. Ако проблемът не може да се реши, няма смисъл да се тревожиш.

Японка поговорка

ТРЕВОГА

ОБИЧ :)