Когато сме истински завладени от приключенския дух, ние се движим точно като това дете. Изпълнени сме с доверие и стъпка по стъпка излизаме от тъмната гора към сияйната дъга, чувството на удивление ни тегли към неизвестното. Приключението няма нищо общо с планове, карти, програми и организация. Пажът на дъгите символизира качество, което може да ни споходи навсякъде – докато сме у дома или на работа, сред природата или в града, улисани в творчески проект или във взаимоотношенията ни с други хора. Всеки път, когато пристъпваме към новото и неизвестното с доверчивия дух на дете, невинни, отворени и уязвими, дори назнезначителните неща в живота могат да се превърнат във велики приключения.

Дзен казва, че истината няма нищо общо с авторитета, истината няма нищо общо с традицията, истината няма нищо общо с миналото – истината е радикално, лично осъзнаване. Ти сам трябва да стигнеш до нея. Знанията са нещо сигурно – търсенето на лично познание е много, много рисковано. Никой не може да го гарантира. Ако ме попиташ дали мога да гарантирам нещо, ще ти кажа, че не мога да ти дам никакви гаранции. Мога да ти потвърдя със сигурност единствено опасността, това е напълно сигурно. Мога да ти гарантирам дълго приключение, но има голяма вероятност да се залуташ по пътя и да не стигнеш целта. Едно, обаче, е сигурно – самото търсене ще те накара да израснеш. Мога да ти гарантирам само израстването. Ще има опасности, ще има саможертва. Всеки ден ще навлизаш в неизвестното, всеки ден ще се движиш в неизвестното, в неизследваното и няма да има карта, която да следваш, нито водач, който да ти показва пътя. Да, има безброй опасности и може да се заблудиш, може да се изгубиш, но това е единственият начин да израснеш. Несигурността е единственият начин за израстване, да се изправиш пред опасността е единственият начин за израстване, да приемеш предизвикателството на неизвестното е единственият начин за израстване.

Ошо

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ОБИЧ :)