Метафизичният процес на съсредоточаване и насочване на мисълта е аналогичен с явлението за вълните и частиците в принципа на неопределеността. Метафизичната концепция, че мислите въздействат върху възприятието ни за реалността (а до някаква степен и действително създават реалност) е пряко свързана с принципа на неопределеността. Това се подкрепя и от факта, че наблюдателят въздейства върху наблюдаваното в лабораторни експерименти.

Из ”Мистерията на времето”

Цялата статия

СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА НЕЖЕЛАНИ МИСЛИ
Tagged on:     

ОБИЧ :)