Ние непрекъснато създаваме нови реалности във всеки един момент. Времевите линии непрекъснато се разклоняват в нови вълнообразни формации. Това е принципът на неопределеността от квантовата физика, приложен към съзнанието и времето.

Из “Мистерията на времето“

Цялата статия

ПРИНЦИПА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ
Отбелязана с:

ОБИЧ :)