Какво е съществувало преди Големия Взрив?

Небитие. Или чисто Съзнание.  Бра(х)мъан.

В него се е появило движение (триене или вибрация), вътре в самото себе си, или първичният звук (Ом, Амин, Аман…; “Първо бе словото”…)

Това е Големият Взрив.

Така на фона на Небитието се раждат всички елементи и сили (пракрити, природа), задвижвани от енергия (пуруша, дух, аз, душа).

Те сформират познатата ни Вселена с нейните характеристики и естество (Дхарма – природата на всяко едно нещо).

Съзнанието действащо индивидуално във Вселената, или по-точно Азът(Пуруша) е основа и сърцевина на всеки един елемент и всяка една комбинация от тях.

Индивидуалното съзнание, възприело себе си като нещо отделно от чистото съзнание Брахман, се нарича Дух, Душа, Джива.

Осъзнаването на това се нарича Самопознание(гняна). Знание за Аза.

Финото проявление на съзнанието, задвижващо всичко във Вселената се нарича Према, или Любов.

Карма означава действие.

Най-краткото описание на Кармата е действие или ненаучен урок.

Кармата се създава чрез действия, към които сме емоционално обвързани.

Емоциите са следствие на нашите харесвания и нехаресвания.

Има три вида харесвания и нехаресвания, предпочитания за:

Хора

Събития

Вещи

Предпочитанията се класифицират също така и по интензивност или трайност. Може да ги сравним с линия, която правим в:

Линия във вода – или предпочитания траещи няколко момента

Линия във пясък – или предпочитания траещи с дни или седмици

Линия в скала – или предпочитания траещи с години или цели животи.

Към желанията се появява трескавост за постигането им, а към нежеланията се развива омраза.

Ето и как създаваме карма:

действие + трескавост/омраза = карма

дума + трескавост/омраза = карма

мисъл + трескавост/омраза = карма

В определена ситуация в следствие на събитие, в тялото се появяват усещания. Реакцията от наша страна на тези усещания създава емоции(трескавост/омраза). Това създава кармата.

Усещанията в тялото са негова природа. Те са породени от естеството на елементите и техните характеристики, изграждащи вселената.

Колкото по-интензивна е една емоция толкова по-голяма е вероятността това да създаде повече карма свързана със сюжета.

Как да прекратим създаването на нова карма?

Нереагирайки на усещанията при създала се ситуация.

Това не означава да сме безучастни.

Означава да действаме от нивото на наблюдатели и да създаваме единствено кратки предпочитания (линия във вода), траещи единствено във времето на действието и то само когато е наложително.

Как се освобождаваме от кармата?

КРИЯ, МЕДИТАЦИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ, ЗНАНИЕ

Чрез наблюдение на определен действащ модел в нас, събуждащ емоции, докато не достигне до състояние на вътрешен мир със ситуацията.

Най-силният метод е Крия и Медитация + Знание.

Прераждане

Най-интензивните импресии в момента на смъртта се прехвърлят във следващия живот. Това включва всички утвърдени и неразрешени предпочитания (линии в скала).

Има три вида карма:

Минала – Санчата

Настояща – Прараабта

Бъдеща – Аагами

Миналата карма се проявява в живота ни сега, а от там започва или се прекратява създаването на нова карма в настоящето.

Бъдещата карма е тази, която следва действията от настоящата карма.

Всичката карма може да бъде прекратена тотално в рамките на един живот с някой изключения относно текущия живот – 5 неща, които не можем да променим в момента:

Рождение

Смърт

Продължителност на живота

Благосъстояние

Образование

КАРМА
Отбелязана с:        

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

СЪБИТИЯ

ОБИЧ :)

%d bloggers like this: