”Волята ” се определя като женския или магнетичния полюс на Творението, а „духа” – като мъжкия или електрическия полюс. В известен смисъл духът вдъхновява, а волята чувства.
Духът се проявява чрез ума, а волята се проявява чрез емоциите. Духът вижда Творението, а волята го изживява. Духът е творческото, а волята възприемащото.

Сал Ракели

ВОЛЯ

ОБИЧ :)